Zpráva o činnosti SDH za rok 2015

Na valné hromadě přednesl starosta sboru Michal Benetka zprávu o činnosti sboru v roce 2015, kterou připravil Josef Srp st.

Zpráva byla zpracována velmi pečlivě a přesto s autorovým vlastním nadhledem. Posuďte sami: